Køreplan for byggeprojekt

 Tak fordi I har valgt os til jeres byggeprojekt! 

Vi er glade for, at I har valgt os til at stå for jeres byggeprojekt. Vi vil gøre vores bedste for at opfylde jeres forventninger og drømme.

Vi har lavet denne oversigt for at italesætte, hvad man kan forvente og opleve i en byggeproces og for at lave en forventningsafstemning.

Det kan være hårdt at have gang i et byggeprojekt derhjemme. Der kan være støv- og støjgener, ligesom det kan være nødvendigt at lukke for vand og strøm i løbet af dagen.
Vi gør, hvad vi kan for genere mindst muligt, og for os vægter det højt at skabe et godt arbejdsmiljø både for vores medarbejdere, men også for vores kunder. Hvis vi har glade medarbejdere, smitter det af på vores kunder, og på den måde opnås det bedste resultat.

Vi går ind for at kommunikere i en god og høflig tone, og vi forventer det samme fra vores kunder. Vi foretrækker kommunikation via telefon – både fordi vi hellere vil være hos vores kunder end på kontoret, og fordi vi har oplevet, at kommunikation på mail eller sms af og til kan misforstås. Når vi skal indgå aftaler, vil det selvfølgelig foregå skriftligt.

Det er kompliceret at bygge, og som entreprenør er vi afhængige af mange andre mennesker og faktorer, der skal spille 100 procent, for at et projekt kan lykkes. Det er vigtigt at huske, når en fragtmand måske har stillet nogle varer forkert, eller at materialer er i restordre. Det er vores ansvar, at projektet lykkes, men folks frie vilje og udsolgte materialer er vi ikke altid herrer over.

Når vi laver et projekt hos vores kunder, er det vigtigt at nævne, at vi ser projektet som et samarbejde med vores kunder. For at vi skal kunne opfylde jeres drømme, er det vigtigt, at I løser de opgaver, I skal sørge for. Nogle gange vil vores arbejde afhænge af, at I klarer jeres opgaver. Ved at samarbejde går arbejdet hurtigst og nemmest, og resultatet bliver bedst.

Vi vil gerne bede om, at al daglig kommunikation foregår med jeres projektleder og ikke medarbejderne, der arbejder på jeres projekt. Der kan i udgangspunktet ikke indgås aftaler med andre end projektlederen. Vi bestræber os på at overholde den aftalte slutdato på projektet, men der kan opstå uventede udfordringer. Måske er der et gammelt vandrør, eller en rådden træbjælke, der bør udskiftes. Opstår sådan en situation, giver vi et helt uforpligtende tilbud. Ønskes arbejdet udført, så aftal det med jeres projektleder.

Ekstraarbejdet faktureres og betales, inden det udføres. Den slags arbejde kræver ofte en hurtig beslutning, da projektet ellers kan risikere at komme bagud med tidsplanen.
Da vi har en dynamisk kalender, kan der ikke gives faste tider for, hvornår vi er hos jer, men vi ønsker adgang mellem kl. 7 til 17 mandag til fredag. Andre tider kan aftales ved behov.


Vi ser frem til at samarbejde med jer om at opfylde jeres drømme.

Dbh. TBN Totalentreprise