TBN Totalentreprise standardforbehold

TBN Totalentreprise standardforbehold

• Tilbuddet er gældende i 14 dage fra modtagelsen, men mindre andet er anført
• Det forudsættes at arbejdsområderne er ryddet inden opstart
• Ydelser som ikke udtrykkeligt fremgår af tilbuddet, er ikke indeholdt i tilbudssummen
• Alle materialer leveres i almindelig standard kvalitet, hvis ikke andet er tilført i tilbuddet
• Der er alm. rengøring med i tilbuddet, hvis ikke andet er tilført i tilbuddet
• Der er bortkørsel af eget affald, hvis ikke andet er tilført i tilbuddet
• Vi tager forbehold for råd/svamp samt andre skjulte skader, installationer og vandrør, eksisterende bygningsdele / skjulte ledninger samt adgang til underbo sænket loft mv.
• Der ydes ingen form for garanti ved montering af materialer, som TBN Totalentreprise ikke har leveret
• Tilbuddet Indeholder kun det som er beskrevet
• Ekstraarbejde skal bekræftes pr. mail eller sms inden igangsættelse og tidsplan vil blive forlænget iht. ekstraarbejdets omfang samt ny planlægningen af faggrupperne
• Ved opstart fakturerer vi 20% af entreprisesummen
• Betaling foregår løbende i rater efter udført procentsats og bliver faktureret hver 14. dag til omgående betaling
• Ved manglende betaling senere end 5 dage indstilles arbejdet og sagen videregives til inkasso
• Ekstraarbejde bliver faktureret som omgående betaling. Ved frafald af ordre før opstart efter tilbuddet er accepteret bliver kunden faktureret 15 % af entreprisesummen dog mindst 8.900 kr.
• Ændringer til hovedprojektet skal ske pr. mail eller sms. Ændringer er vederlagsfrit til og med 3. ændring. Herefter opkræves kunden kr. 2500,- ex. moms pr. gang
• Bygherre indhenter selv de evt. fornødne tilladelser hos myndighederne hvis ikke andet er tilført i tilbuddet
• Slagger eller andet farlig byggemateriel, samt håndtering er ikke omfattet af tilbuddet, medmindre andet er anført i tilbuddet
• Montering eller genmontering af brugte eller tidligere brugte byggematerialer samt genskabelse af omtalte tages der generelt forbehold for tilfredsstillende slutresultat
• Opretning af gulve, bjælkelag, vægge eller anden generel opretning er ikke en del af tilbuddet, medmindre andet er aftalt
• Der tages forbehold for ændringer i bygningsreglementer samt force majeure

• Grundet Covid 19 situationen har vores leverandører varslet prisstigninger på materialer, så vi ser os nødsaget til at tage forbehold for eventuelle yderligere prisstigninger heraf
• Fejlleverancer og restordre varer kan forekomme og kan påvirke slutdatoen for projektet
• Der leveres og monteres kun VA godkendte vvs armaturer og materialer og stilles ikke garanti på kundens egen indkøbte
• Varer indkøbt i IKEA eller lignende forretninger samles ikke, medmindre andet aftalt. Ligeledes tages der ikke ansvar for, indkøb af ny ved fejlmontering eller lign.
• Det er kundens ansvar at advisere naboer, under og overboer om byggeperiode, samt støj, støv og lugtgener
• Ingeniør, Arkitekt, Brand, Miljø/Asbestrådgivere eller anden form for rådgiver og rådgivning generelt er ikke en del af tilbuddet medmindre andet er aftalt